Disclaimer

Disclaimer

Deze website is een uitgave van Fé van Kessel. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Fé van Kessel kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. Fé van Kessel streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Fé van Kessel zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Fé van Kessel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Fé van Kessel. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van Fé van Kessel wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

FÉ VAN KESSEL

Contact

Fé van Kessel horen?

Dat kan!

Benieuwd naar wat ik kan betekenen voor jouw project?

Neem contact met mij op via de mail of bel mij.

Fé van Kessel

Zij gingen je voor...